1. Phần mềm kế toán Moka Accounting

Tên sản phẩmĐơn vị tínhGiáAction

Moka Accounting (Standard)

Sản phẩm dành cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm các 11 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi – tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính

bản5.500.000Chi tiếtTải về

Moka Accounting (Professional)

Sản phẩm dành cho doanh nghiệp xây lắp bao gồm 13 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi – tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo chi phí theo khoản mục, Giá thành dự án – công trình, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính

bản7.500.000Chi tiếtTải về

Moka Accounting (Enterprise)

Sản phẩm dành cho doanh nghiệp sản xuất bao gồm 14 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi – tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo chi phí theo khoản mục, Giá thành dự án – công trình, Giá thành sản xuất, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính

bản9.500.000Chi tiếtTải về
 Chi tiết bảng giá tại đây

2. Phần mềm kế toán công nghệ điện toán đám mây Moka Start-Up

Chi tiết bảng giá tại đây

3. Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp Moka Online

Moka Online là giải pháp quản trị được chỉnh sửa theo đặc thù của từng doanh nghiệp. Quý vui lòng gọi số 024 22831818 hoặc 0972 181 589 để được tư vấn chi tiết.

Lưu ý: 

  • Bảng giá có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/09/2019.
  • Phần mềm Moka thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT