Báo cáo tài chính và những điều lưu ý quan trọng kế toán cần biết

25/01/2021
Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong các bản phân tích báo cáo tài chính có tồn tại những vấn đề mà các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm và hết sức lưu ý. BCTC là gì? đóng vai trò như thế nào với doanh nghiệp? Dưới đây là những lưu ý quan trọng kế toán cần biết.

Bản báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một hệ thống các bảng biểu, sơ đồ để mô tả thông tin về tình hình kinh doanh, các dòng tiền của doanh nghiệp. Bản báo cáo tài chính thường gồm những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản vốn chủ sở hữu cũng như kết quả kinh doanh trong từng giai đoạn của doanh nghiệp.
Có thể hiểu đơn giản, báo cáo tài chính là một công cụ để trình bày khả năng sinh lời, thực trạng tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp cũng như khả năng tài chính doanh nghiệp tới các đối tượng có liên quan như: ngân hàng, nhà đầu tư, cơ quan thuế …
Và với những doanh nghiệp trực thuộc khối nhà nước. Ngoài báo cáo tài chính thường kỳ thì các doanh nghiệp còn cần phải lập thêm các báo cáo tài chính giữa niên để có thể giúp các cơ quan nắm rõ được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Dựa vào BCTC, doanh nghiệp sẽ đưa ra những hướng đi trong tương lai tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển hơn và có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số cho công ty. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì?

Trong bản phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, những thông tin được đề cập đến như tình hình tài chính, doanh thu và những luồng tiền khác của doanh nghiệp đều được thể hiện rõ ràng ở trong văn bản này. Những thông tin cơ bản được đề cập trong bảng báo cáo tài chính gồm có;

 • Tài sản
 • Vốn chủ sở hữu (VCSH)
 • Nợ phải trả
 • Doanh thu, lợi nhuận, …
 • Chi phí, …
 • Một số các luồng tiền khác.

Bên cạnh những thông tin cơ bản trên, doanh nghiệp đồng thời cũng phải cung cấp thêm một số những thông tin khác ở trong bản thuyết minh để mục đích giải trình chi tiết hơn. Trong bản thuyết minh này, sẽ trình bày đầy đủ các chỉ tiêu đã được đề cập ở trên bảng cân đối kế toán được sử dụng để ghi nhận các nghiệp vụ có liên quan.

Hiểu biết sơ bộ về ý nghĩa bản báo cáo tài chính

Thông thường, bản phân tích tài chính doanh nghiệp đóng vai trò tương đối quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư vào một dự án. Qua bản báo cáo tài chính bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất để đánh giá về sự phát triển của doanh nghiệp hiện tại. 

Sơ bộ về báo cáo tài chính

Theo chuẩn mực được đưa ra, bản báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm có 4 biểu mẫu sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
 • Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thời gian gần đây, phía cơ quan thuế đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đều cần nộp bổ sung một biểu mẫu có tên là “bảng cân đối số phát sinh”. Tất cả các kế toán viên đều cực kỳ coi trọng bảng báo cáo này. Đây cũng là một yếu tố không thể nào thiếu được trong bản báo cáo tài chính trong ngành nghề kế toán.

Tất cả những chỉ tiêu nêu ở trên đều đã được chuẩn hóa dựa theo các chuẩn mực cũng như quy định chung. Với mục đích chính là để người đọc có thể hiểu được những nội dung cơ bản và bao quát nhất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đọc hiểu được văn bản này bạn cần có những kiến thức chuyên môn cơ bản nhất.

Bảng cân đối kế toán

Khi đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán là nơi thể hiện tổng quát được tình hình tài sản mà doanh nghiệp hiện đang có. Tính theo giá trị tài sản và cả nguồn hình thành tài sản được tính ở một thời điểm nhất định. Thường là cuối kỳ hoặc khoảng thời gian cuối năm. 

Bảng cân đối kế toán mẫu cơ bản

Bảng cân đối kế toán được thể hiện đầy đủ thông qua tài sản cũng như nguồn hình thành tài sản. Chúng sẽ được phân loại và sắp xếp sao cho phù hợp nhất để thuận tiện cho quá trình mã hóa cũng như kiểm tra của kế toán viên. 

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Tổng hợp và phản ánh được tình hình kinh doanh tổng quát của doanh nghiệp trong khoảng thời gian là một kỳ. Nói theo cách khác thì bảng báo cáo kết quả kinh doanh sẽ thể hiện được chi tiết các thực trạng về kinh doanh lãi hoặc lỗ  của doanh nghiệp trong thời kỳ đó. Bảng báo cáo này được thiết lập dựa trên sự cân đối của doanh thu, chi phí cùng với kết quả của quá trình kinh doanh. 

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là một văn bản báo cáo tài chính chuyên dụng để cung cấp các thông tin nghiệp vụ kinh tế. Những thông tin được cung cấp đều có ảnh hưởng đến tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp đó. 

Bảng lưu chuyển tiền tệ đóng một vai trò tương đối quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa trong quá trình đánh giá về khả năng kinh doanh tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Chúng giải thích được mối liên quan giữa lợi nhuận ròng cùng với dòng tiền ròng của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, dựa vào bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng có thể phân tích được khả năng thanh toán, đồng thời dự đoán luôn kế hoạch thu tiền cho khoảng thời gian ở kỳ tiếp theo. Bản cáo cáo này sẽ được thiết lập khi doanh nghiệp cân đối giữa hoạt động thu chi tiền mặt.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong bctc doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh được việc hình thành và việc sử dụng số lượng tiền đã phát sinh ở trong kỳ thực hiện báo cáo. 

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh BCTC là một văn bản được thiết lập nhằm mục đích giải thích cũng như bổ sung thêm các thông tin một cách đầy đủ hơn về hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời thực trạng tài chính của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh cũng sẽ được thể hiện ở kỳ báo cáo. 

Mẫu thuyết minh BCTC

Đây là văn bản được hình thành khi những thông số chi tiết không được trình bày trong các bảng báo cáo khác. Hơn nữa, trong văn bản này những chính sách kế toán được sử dụng ở trong kỳ. Một số những vấn đề đặc biệt và những sự kiện đã xảy ra cũng sẽ được thể hiện ở trong văn bản này. 

Bảng cân đối số phát sinh

Đây là bảng tổng hợp những số dư có ở đầu và cuối kỳ được thực hiện ở trong cùng một kỳ kế toán. Chúng sẽ bao gồm các loại tài khoản như: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nguồn vốn, … Văn bản này có ích đối với các kế toán viên. Chúng được sử dụng để kiểm tra và đánh giá được chính xác của việc định khoản, ghi chép số liệu lẫn tình hình biến động của danh mục tài sản và nguồn vốn. 

Vào khoảng thời gian cuối kỳ, trước thời điểm lập báo cáo tài chính, để bảo đảm cho sự tin cậy của những chỉ tiêu được đưa ra, các kế toán viên bắt buộc phải kiểm tra lại thật kỹ những số liệu đã được ghi chép và tính toán ở trong kỳ. 

Bảng cân đối phát sinh vô cùng quan trọng

Bảng cân đối số phát sinh được để đối chiếu các số liệu phát sinh đồng thời tổng hợp các số liệu chi tiết khấc. Đây là phương pháp được sử dụng để kiểm tra chi tiết mà các kế toán viên thường sử dụng. 

Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính đơn giản nhất

Xem báo cáo tài chính cực kỳ quan trọng và cần đảm bảo bạn có đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hiểu được những thông số được đưa ra ở trong bản báo cáo. Khi bạn đã đọc hiểu báo cáo tài chính thì cách phân tích báo cáo tài chính để đầu tư cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. 

Cách xem báo cáo tài chính - bảng cân đối kế toán

Trong bảng này có hai yếu tố mà bạn cần nắm và hiểu rõ là tài khoản 131 cùng với tài khoản 331. Cụ thể ý nghĩa của chúng như sau:

 • Xác định nợ phải thu của khách hàng và số nợ trả cho phía nhà cung cấp có khớp hay là không. 
 • Nếu hai tài khoản 131 và 331 suy giảm với với cùng kỳ thì đây được xem là một đánh giá khả quan. 
 • Tài khoản 131 không nên chiếm tỷ trọng quá lớn ở trong mục tài sản.
 • Tài khoản 331 cũng không nên chiếm tỷ trọng quá lớn ở trong mục vốn chủ sở hữu. 

Cách đọc báo cáo tài chính – bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đầu tiên bạn cần phải biết được những cách thức tính toán sau:

 • Doanh thu thuần = doanh thu – các khoản giảm trừ – thuế (xuất khẩu, TTĐG, …)
 • Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – giá vốn hàng bán
 • Kết quả hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp  + DTTC – CPTC – CPQLDN

Đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đầu tiên bạn cần phải biết được hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính để biết được vòng luân chuyển của nguồn vốn hay khả năng thu hồi vốn. Thông qua một số những tài khoản như 511, 131 hay 111, … 

Thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ bạn có thể xác định được dòng tiền của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo có nằm ở mức âm hay không, nguồn tiền này có ổn định không. Như vậy thì bạn sẽ xác định được xem khả năng đầu tư của doanh nghiệp cùng với khả năng quản lý những khoản thu chi khác như thế nào, …

Xác định kỳ lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thường được lập vào từng khoảng thời kỳ nhất định. Một số những thời kỳ được xác định để lập bảng báo cáo như:

Xác định kỳ lập báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính năm
 • Báo cáo giữa niên độ
 • Báo cáo theo kỳ khác

Thời hạn được xác định để nộp báo cáo muộn nhất là 90 ngày tính từ ngày kết thúc năm (lịch dương) hoặc năm tài chính. Thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế với từng trường hợp như chia tách hoặc sáp nhập, … cả doanh nghiệp.

Xem thêm:

Cách xem báo cáo tài chính dưới góc nhìn tổng thể nhanh và đơn giản

Thông tin đầy đủ các loại thuế doanh nghiệp phải nộp (bắt buộc)

Thông tin sản phẩm chúng tôi: 

Phần mềm kế toán Moka Start-Up Moka Online,  Moka AccountingQuản lý kho Moka EximBài viết khác

Những gì cần biết về thuế? Khái niệm và đặc trưng cơ bản dễ hiểu nhất

23/01/2021

Chúng ta thường nghĩ thuế là gì? Hay mọi người nhắc đến thuế như một khoản tiền công quỹ phải nộp cho nhà nước, không phải ai cũng hiểu tường tận về nó. Thường là những người làm chuyên môn, như luật, kế toán, ... mới biết về thuế. Vậy thuế là gì? Tất cả khái niệm cơ bản về thuế mà bạn chưa biết sẽ được chia sẻ trong bài viết này.

Đầy đủ và cụ thể nhất - Trong bộ Báo cáo tài chính gồm những gì?

23/01/2021

Cứ đến cuối năm trong một doanh nghiệp, báo cáo tài chính là hồ sơ không thể thiếu. Trong bộ báo cáo tài chính là tài liệu với các con số thể hiện sứa khỏa tài chính của doanh nghiệp. Vậy trong bộ cáo cáo tài chính bao gồm những gì? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi một cách đầy đr và cụ thể nhất.

Cách xem báo cáo tài chính dưới góc nhìn tổng thể nhanh và đơn giản

23/01/2021

Cách xem báo cáo tài chính không hề đơn giản, không phải người chuyên ngành hay liên quan đến ngành có thể xem được bctc. Bạn là sinh viên, nhân viên kế toán, chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư điều cần tìm hiểu cách xem báo cáo tài chính. Những con số biết nói sẽ cho bạn biết được bức tranh tổng quá về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp hiện tại. Thông qua đó sẽ tính toán được những chỉ số để đánh giá hướng phát triển cho tương lai. Mời bạn đọc tham khảo bài dưới đây.

Bài viết gần đây

Tổng hợp tất cả mức phạt liên quan đến BCTC và Quyết toán thuế 2021
Tổng hợp tất cả mức phạt liên quan đến BCTC và Quyết toán thuế 2021
Mùa báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm trong các doanh nghiệp rất bận rộn. Việc xảy ra sai sót không phải truyện hiếm gặp mà thường xuyên xảy ra do các doanh nghiệp vẫn còn lúng túng trong cách thực hiện hoặc không biết không hiểu quy định mới... Dưới đây là một số mức phạt liên quan đến BCTC và quyết toán Thuế 2021.
3 Lưu ý: Khi khai thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP
3 Lưu ý: Khi khai thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã quy định về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân. Nhằm giúp kế toán hiểu rõ các lưu ý khi khai thuế thu nhập cá nhân, dưới đây là 3 lưu ý cho kế toán:
7 Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020
7 Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020
Để việc thực hiện việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020, các đối tượng liên quan cần chú trọng một số nội dung:
Cách điền tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN 2021
Cách điền tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN 2021
Ngày 03/12/2020 theo quy định tại thông tư 105/2020/TT-BTC về việc thực hiện đăng ký thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN theo mẫu 05- ĐK- TCT. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán các doanh nghiệp, người lao động cách điền tờ khai đăng ký thuế chính xác, chi tiết nhất.
Facebook