• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung

CÔNG TY VAY hoặc MƯỢN TIỀN của CÁ NHÂN và Công ty KHÁC

19/06/2021
Có nhiều doanh nghiệp và kế toán đang có vướng mắc là Công ty có khoản tiền nhàn rỗi thì có thể cho cá nhân, Công ty khác vay mượn? Có được cho vay bằng tiền mặt? Tiền lãi có chịu thuế GTGT? Có phải xuất hóa đơn không?

I. Có được cho vay bằng tiền mặt?

Theo Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 quy định:

“Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (Là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán sau:

a. Thanh toán bằng Séc;

b. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền;

c. Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.”

=> Như vậy: Khi các doanh nghiệp vay, cho vay, trả nợ vay thì không được sử dụng tiền mặt.

Công ty vay hoặc mượng tiền của cá nhân và doanh nghiệp khác?

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách xử lý khoản tiền hỗ trợ bán hàng cho Đại lý, NCC 

II. Tiền lãi vay có chịu thuế GTGT, có phải xuất hóa đơn?

1. Tiền lãi cho vay có chịu thuế GTGT?

Theo Điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT BTC ngày 31/12/2013, Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Ví dụ: Công ty cổ phần ABC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần ABC ký hợp đồng cho Công ty XYZ vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần ABC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

=> Như vậy: Khoản Tiền lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Khi nhận được tiền lãi cho vay có phải lập hóa đơn?

Theo Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT BTC:

“b. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

=> Như vậy: Chỉ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn.

* Kết luận:

- Khi thu tiền lãi cho vay thì Công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT.

- Trên hóa đơn ghi rõ: Thu lãi tiền cho vay.

- Dòng thuế suất, số thuế GTGT: Gạch chéo (/). (Vì là đối tượng không chịu thuế GTGT). Tiền lãi vay có chịu thuế GTGT, có xuất hóa đơn.

>> Xem thêm: Các bước kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đơn giản, mới nhất 

III. Cách hạch toán tiền cho vay và đi vay

1. Cách hạch toán tiền cho vay (Cho cá nhân, doanh nghiệp khác vay)

* Khi cho vay (Lập phiếu chi kèm theo hợp đồng vay tiền,...):

Nợ TK 1283: Cho vay (Nếu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 1288: Cho vay (Nếu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Có các TK 112 (Vì vay, cho vay, trả nợ không được dùng tiền mặt)

* Hạch toán tiền lãi cho vay nhận được:

- Trường hợp cho vay nhận lãi trước:

+ Khi cho vay nhận lãi trước, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138,...

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

+ Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

- Trường hợp cho vay nhận lãi định kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

- Trường hợp cho vay nhận lãi sau:

+ Định kỳ tính lãi cho vay phải thu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (TK 1388)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

+ Khi đến hạn thanh thu hồi nợ gốc của khoản cho vay, thu hồi gốc và lãi cho vay, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 128

Có TK 138 - Phải thu khác (TK 1388) (Số lãi của các kỳ trước)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi kỳ đáo hạn)

- Nếu lãi nhập gốc thì hạch toán:

Nợ TK 128

Có TK 515

Khi thu hồi được khoản cho vay, ghi:

Nợ các TK 112,... (Vì khi trả nợ không được dùng tiền mặt)

Có TK 128

>> Xem thêm: Hạch toán vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa

2. Cách hạch toán tiền đi vay

* Khi đi vay được tiền, ghi:

Nợ TK 112 (Vì khi đi vay không được dùng tiền mặt)

Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

* Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (Ngoài lãi vay phải trả) như chi phí kiểm toán, lập hồ sơ thẩm định,... ghi:

Nợ các TK 241, 635

Có các TK 111, 112, 331

* Khi trả chi phí lãi vay (Nếu có):

- Trường hợp trả lãi vay theo định kỳ, ghi:

Nợ TK 635

Có TK 111, 112

- Trường hợp trả lãi vay trước cho nhiều kỳ, ghi:

* Khi trả lãi, ghi:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước (Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC)

Có TK 111, 112

* Hàng tháng phân bổ chi phí lãi vay, ghi:

Nợ TK 635

Có TK 242

- Trường hợp trả lãi vay sau:

+ Định kỳ trích trước chi phí lãi vay, ghi:

Nợ TK 635

Có TK 335

+ Khi trả lãi vay, ghi:

Nợ TK 335

Có TK 111, 112

+ Trường hợp lãi vay phải trả được nhập gốc, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

(Chú ý: Khoản chi phí lãi vay phải hơp lý thì mới hạch toán như trên)

* Khi trả nợ vay:

Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (TK 3411)

Có các TK 111, 112, 131.

--ST--

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

>> Xem chi tiết phần mềm:  Moka.net.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0382 325 225 -- Tư vấn: 0355 122 088

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookBài viết khác

Khái niệm Kế toán là gì? Các vị trí cụ thể kế toán trong doanh nghiệp?

08/08/2021

Một doanh nghiệp, công ty không thể thiếu người làm kế toán. Tùy vào mỗi doanh nghiệp, kế toán đảm nhận những vị trí khác nhau và công việc cũng khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu trong doanh nghiệp lế toán gồm những loại nào, nhiệm vụ của các vị trí ra sao?

Kiểm soát số liệu trên bảng cân đối phát sinh trước khi lên BCTC

07/08/2021

- Trong một hoạt động SXKD của DN, kế toán hạch toán và lên sổ sách kế toán của năm tài chính. - Kết quả cuối cùng là BCTC và quyết toán thuế của năm tài chính đó. - Làm thế nào để kiểm tra, kiểm soát được số liệu trên Bảng cân đối số phát sinh trước khi lên BCTC? Còn bỏ sót gì không? Số liệu có đúng hay không? Moka chia sẻ một số kỹ năng giúp các bạn kiểm tra nhanh số liệu trên Bảng Bảng Cân đối phát sinh, trước khi lên BCTC, cụ thể như sau:

7 bước hướng dẫn kiểm soát nhập xuất tồn kho kế toán cần biết

07/08/2021

Kiểm soát nhập và xuất hàng hóa tồn kho tối ưu và hiệu quả với quy trình 7 bước

Bài viết gần đây

Hạch toán Chi tiết Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công
Hạch toán Chi tiết Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công
Bài viết: "Hạch toán Chi tiết Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công". Mời bạn đọc tham khảo nhé.
05 Điểm đáng chú ý của Thông tư 78/2021/TT-BTC về Hóa đơn điện tử
05 Điểm đáng chú ý của Thông tư 78/2021/TT-BTC về Hóa đơn điện tử
Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,... sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết.Trong bài viết sẽ cập nhật cho bạn đọc 05 điểm đáng chú ý trong thông tư 78 này.
TOP 11 Phần mềm Kế toán Thông dụng - Tiện ích - Làm nhiều Công ty
TOP 11 Phần mềm Kế toán Thông dụng - Tiện ích - Làm nhiều Công ty
Phần mềm Kế toán Việt Nam ngày nay khá là đa dạng, chúng phục vụ cho nhiêu ngành nghề khác nhau. Mỗi loại Phan mem Ke toan có một đặc điểm khách nhau mang thương hiệu của riêng mình. Doanh nghiệp bạn đang phân vân lựa chọn PMKT? Trong bài viết ngày MOKA sẽ đưa gơi ý tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Gồm những phần mề mềm thương hiệu như: MOKA, MISA, FAST, BRAVO, WINTA, ..
GIẢM 30% - KHI MUA PHẦN MỀM MOKA START-UP CHỈ TỪ 53.000Đ/THÁNG
GIẢM 30% - KHI MUA PHẦN MỀM MOKA START-UP CHỈ TỪ 53.000Đ/THÁNG
Gửi chương trình khuyến mãi tới quý khách hàng. Xem chi tiết bên dưới
Facebook