• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung

Dịch vụ Khảo sát và Tư vấn khách hàng

30/12/2020
Để trợ giúp cho khách hàng đưa ra quyết định sử dụng phần mềm phù hợp với những điều kiện về quy mô tổ chức; quy trình hoạt động; phương thức quản lý; lĩnh vực hoạt động; trình độ nhân sự; thời gian thực hiện; cơ sở hạ tầng

Quy trình dịch vụ tư vấn khách hàng gồm các bước sau:

Tư vấn khách hàng

Lựa chọn được một phần mềm và một công ty cung cấp các dịch vụ đáp ứng được các nhu cầu hiện tại, có thể mở rộng trong tương lai cho một doanh nghiệp là một việc hết sức khó khăn. Để trợ giúp cho khách hàng đưa ra quyết định sử dụng phần mềm phù hợp với những điều kiện về quy mô tổ chức; quy trình hoạt động; phương thức quản lý; lĩnh vực hoạt động; trình độ nhân sự; thời gian thực hiện; cơ sở hạ tầng… Moka sẽ cử cán bộ có năng lực và trình độ (phù hợp) đến và làm việc trực tiếp với khách hàng. Các bước cơ bản như sau:

Liên lạc với tư vấn khách hàng

Nội dung cơ bản bao gồm:

– Liên lạc trao đổi trực tiếp với khách hàng qua điện thoại nắm bắt nhu cầu tổng quát của khách hàng về lĩnh vực ngành nghề, nhu cầu về phần mềm ().

– Chuẩn bị nội dung cơ bản cho buổi làm việc.

– Bố trí nhân lực phù hợp tham gia buổi làm việc.

– Hẹn thời gian gặp và làm việc với khách hàng.

Giới thiệu sản phẩm và đề xuất giải pháp xử lý cơ bản nhu cầu khách hàng

Nội dung bao gồm:

– Gặp trực tiếp khách hàng trao đổi trực tiếp các yêu cầu về quy trình xử lý nghiệp vụ và hệ thống quản lý của khách hàng.

– Giới thiệu cơ bản về sản phẩm: Các tính năng, phân hệ, cách thức quản lý dữ liệu… trên phần mềm.

– Ghi nhận và đưa ra một số các giải pháp cơ bản để xử lý các yêu cầu của khách hàng trên phần mềm.

– Xác nhận và ghi chú tổng quát các thông tin và yêu cầu chính của khách hàng.

Lập tài liệu kỹ thuật và đưa ra giải pháp cho khách hàng

Nội dung bao gồm:

– Thống kê và phân tích các yêu cầu quản lý và đưa các giải pháp xử lý các bài toán đã thống nhất với khách hàng (kinh doanh kết hợp với bộ phận tư vấn kỹ thuật của Moka để làm việc này).

– Lập hồ sơ tài liệu phân tích các giải pháp sẽ thực hiện theo yêu cầu khách hàng.

– Chuyển giao cho nhân viên có trách nhiệm phê duyệt giải pháp cho khách hàng.

Lập báo giá và đưa ra thời gian dự kiến thực hiện giải pháp cho khách hàng

Nội dung bao gồm:

– Kinh doanh và tư vấn ứng dụng của Moka đưa ra dự kiến thời gian cũng như phương án thực hiện triển khai giải pháp cho khách hàng.

– Lập phương án triển khai và báo giá cho khách hàng.

– Gửi tài liệu “Phân tích” và “Báo giá” cho khách hàng.

Ký kết hợp đồng

Đây là bước cuối cùng sau khi 2 bên đồng ý với các thỏa thuận tiến hành ký hợp đồng. Quá trình chuyển giao sẽ được thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng kinh tế.Bài viết gần đây

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm 2003
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 & 01/05/2023
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ MOKA - Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08-03-2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
Facebook