Mẫu Báo cáo tài chính là gì? Hưỡng dẫn cách đọc BCTC đơn giản nhất

26/01/2021
Công việc của người kế toán kiểm toán công việc liên quan đến tài chính kinh thế thì "mẫu báo cáo tài chính" không còn quá lạ lẫm. Thường là cuối năm hoặc giữa niên độ của các công ty, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành báo cáo tài chính để đánh giá và nhìn lại hiệu quả hoạt động của công ty doanh nghiệp mình. Công việc đọc mẫu báo cáo tài chính không phải ai cũng hiểu rõ và biết cách đọc đúng. Bài viết dành riêng để nói về chủ đề này.

Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm những gì?

Trong mẫu báo cáo tài chính có những gì?

Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về mẫu báo cáo về tài chính của công ty doanh nghiệp gồm những gì? Trong vấn đề này chúng ta sẽ xét theo 2 quy định, một là dựa theo quyết định 48/QĐ-BTC và hai là dựa theo Thông tư 200/204/TT-BTC.

Đối với quyết định 48/QĐ-BTC

Mẫu báo cá TC của công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định tại điểm 3, mục I, phần thứ ba của quyết định 48/QĐ-BTC như sau:

Báo cáo bắt buộc

STT Tên báo cáo Mẫu số
1 Bảng Cân đối kế toán B 01 – DNN
2 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh B 02 – DNN
3 Bản Thuyết minh  B 09 – DNN
4 Báo cáo gửi cho cơ quan thuế Lập và gửi thêm phụ biểu sau
5 Bảng Cân đối tài khoản F 01 – DNN

Báo cáo không bắt buộc (khuyến khích có)

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ mẫu số B 03 – DNN, ngoài ra có thể lập thêm các báo cáo tài chính công ty chi tiết khác để phục vụ chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất…

Báo cáo quy định cho các Hợp tác xã

STT Tên báo cáo Mẫu số
1 Bảng Cân đối tài khoản B 01 – DNN/HTX
2 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh B 02 – DNN
3 Bản Thuyết minh B 09 – DNN/HTX

Nội dung bảng báo cáo tài chính

Nội dung báo cáo tài chính

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn về những nội dung cần trình bày nội dung và các chỉ tiêu trong mẫu báo cáo tài chính:

Bảng Cân đối kế toán

Đây là bảng tóm tắt về những gì mà doanh nghiệp có, sở hữu và nợ ở một thời gian nhất định, nó phải chỉ rõ tài sản cố định của doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Các tài sản cố định gồm: Tài sản hữu hình và Tài sản vô hình

Tài sản vãng lai gồm:

 • Tiền mặt tại ngân hàng
 • Tiền nợ của khách hàng
 • Bán thành phẩm
 • Cổ phiếu
 • Các khoản trả trước
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản nợ vãng lai
 • Vốn chủ sở hữu và dự trữ
 • Các khoản nợ dài hạn

Báo cáo kết quả kinh doanh

Người ta thường gọi báo cáo kết quả kinh doanh là bảng báo cáo lãi lỗ của doanh nghiệp, nó chỉ ra sự cân bằng giữa chi phí và thu nhập trong từng kỳ kế toán. Báo cáo tài chính kinh doanh bắt buộc phải có báo cáo kết quả kinh doanh để phản ánh tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, định hướng cho doanh nghiệp trong tương lai. Bản báo cáo kết quả kinh doanh sẽ bao gồm 2 phần:

Báo cáo lãi lỗ

Doanh thu: bao gồm tổng doanh thu, doanh thu thuần, hàng bán bị trả lại, giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Giá vốn hàng bán: tổng chi phí để mua hàng và sản xuất

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: chi phí quản lý và chi phí lưu thông

Lãi/lỗ: phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Bao gồm các tiêu chí nghĩa vụ đối với nhà nước của doanh nghiệp, các khoản lệ phí, chi phí, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các khoản thuế…

Bản thuyết trình 

Bao gồm những thông tin sau:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, công ty
 • Chuẩn mực và chế độ kế toán mà công ty áp dụng
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán
 • Các chính sách kế toán mà công ty áp dụng
 • Những thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu, các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán.

Kỳ lập báo cáo tài chính là gì?

Kỳ lập báo cáo tài chính

Theo điều 98 của TT 200/2014/TT-BTC thì kỳ lập báo cáo tài chính sẽ bao gồm:

Kỳ lập giữa niên độ: bao gồm báo tài chính quý (cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên

Kỳ lập năm: Các công ty, doanh nghiệp sẽ tiến hành lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán

Kỳ lập khác: Các doanh nghiệp cũng có thể tham khảo cách lập mẫu báo cáo theo kỳ kế toán khác như tuần, tháng 6, tháng 9…theo yêu cầu của công ty mẹ, chủ sở hữu hoặc của pháp luật quy định

Thời hạn nộp báo cáo

Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài

 1. Doanh nghiệp mới thành lập: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 2. Doanh nghiệp đang hoạt động: chỉ cần nộp khi mới ra kinh doanh.

Thời hạn nộp tờ khai thuế khác như GTGT, TNCN, TNDN…

 • Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
 • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau
 • Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau
 • Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 sau khi phát sinh

Xem thêm: 

Báo cáo tài chính và những điều lưu ý quan trọng kế toán cần biết

Đầy đủ và cụ thể nhất - Trong bộ Báo cáo tài chính gồm những gì?

Thông tin sản phẩm chúng tôi: 

Phần mềm kế toán Moka Start-Up Moka Online,  Moka AccountingQuản lý kho Moka EximBài viết khác

Báo cáo tài chính và những điều lưu ý quan trọng kế toán cần biết

25/01/2021

Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong các bản phân tích báo cáo tài chính có tồn tại những vấn đề mà các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm và hết sức lưu ý. BCTC là gì? đóng vai trò như thế nào với doanh nghiệp? Dưới đây là những lưu ý quan trọng kế toán cần biết.

Những gì cần biết về thuế? Khái niệm và đặc trưng cơ bản dễ hiểu nhất

23/01/2021

Chúng ta thường nghĩ thuế là gì? Hay mọi người nhắc đến thuế như một khoản tiền công quỹ phải nộp cho nhà nước, không phải ai cũng hiểu tường tận về nó. Thường là những người làm chuyên môn, như luật, kế toán, ... mới biết về thuế. Vậy thuế là gì? Tất cả khái niệm cơ bản về thuế mà bạn chưa biết sẽ được chia sẻ trong bài viết này.

Đầy đủ và cụ thể nhất - Trong bộ Báo cáo tài chính gồm những gì?

23/01/2021

Cứ đến cuối năm trong một doanh nghiệp, báo cáo tài chính là hồ sơ không thể thiếu. Trong bộ báo cáo tài chính là tài liệu với các con số thể hiện sứa khỏa tài chính của doanh nghiệp. Vậy trong bộ cáo cáo tài chính bao gồm những gì? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi một cách đầy đr và cụ thể nhất.

Bài viết gần đây

Tổng hợp tất cả mức phạt liên quan đến BCTC và Quyết toán thuế 2021
Tổng hợp tất cả mức phạt liên quan đến BCTC và Quyết toán thuế 2021
Mùa báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm trong các doanh nghiệp rất bận rộn. Việc xảy ra sai sót không phải truyện hiếm gặp mà thường xuyên xảy ra do các doanh nghiệp vẫn còn lúng túng trong cách thực hiện hoặc không biết không hiểu quy định mới... Dưới đây là một số mức phạt liên quan đến BCTC và quyết toán Thuế 2021.
3 Lưu ý: Khi khai thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP
3 Lưu ý: Khi khai thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã quy định về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân. Nhằm giúp kế toán hiểu rõ các lưu ý khi khai thuế thu nhập cá nhân, dưới đây là 3 lưu ý cho kế toán:
7 Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020
7 Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020
Để việc thực hiện việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020, các đối tượng liên quan cần chú trọng một số nội dung:
Cách điền tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN 2021
Cách điền tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN 2021
Ngày 03/12/2020 theo quy định tại thông tư 105/2020/TT-BTC về việc thực hiện đăng ký thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN theo mẫu 05- ĐK- TCT. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán các doanh nghiệp, người lao động cách điền tờ khai đăng ký thuế chính xác, chi tiết nhất.
Facebook