• Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung

Phần mềm Moka Accounting ứng dụng cho các doanh nghiệp xây dựng

07/01/2021
Ngoài việc đáp ứng nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ. Phần mềm kế toán Moka Accounting còn phù hợp với các nghiệp vụ của kế toán ngành xây lắp và xây dựng công trình. Moka Accounting đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của ngành xây dựng như sau:

1. Quản lý tính giá thành từng công trình xây lắp, công trình xây dựng

Phần mềm kế toán Moka Accounting đáp ứng được việc tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng công trình xây lắp, xây dựng

 • Tập hợp chi phí trực tiếp cho từng công trình theo từng khoản mục chi phí
 • Phân bổ các chi phí chung (chi phí gián tiếp) cho từng công trình theo nhiều tiêu thức tính hệ số khác nhau
 • Đánh giá dở dang của từng công trình, xác định những công trình phát sinh doanh thu để ghi nhận giá thành công trình
 • Nhập dự toán cho từng công trình

2. Quản lý hàng tồn kho

Phần mềm kế toán Moka Accounting cho phép:

 • Theo dõi số dư ban đầu theo từng công trình
 • Nhập mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho từng công trình
 • Quản lý nhập xuất tồn kho theo từng công trình
 • Tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo từng kho và từng công trình

3. Quản lý công nợ

Phần mềm kế toán Moka Accounting đáp ứng được công tác theo dõi công nợ của từng công trình

 • Công nợ phải thu, phải trả
 • Công nợ tạm ứng của nhân viên
 • Theo dõi nghiệm thu công trình theo từng gia đoạn

4. Các báo cáo tổng hợp theo công trình

 •  Báo cáo tổng hợp công trình theo từng khoản mục phí
 •  Báo cáo tổng hợp giá thành công trình
 •  Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng công trình
 •  Báo cáo so sánh chi phí thực tế so với dự toán

Để tìm hiểu chi tiết hơn về phần mềm kế toán Moka Accounting ứng dụng cho các doanh nghiệp xây lắp, xây dựng tham khảo Tại đâyBài viết khác

Quản lý tài sản cố định đơn giản hiệu quả trên phần mềm Moka Accounting

07/01/2021

Đối với mỗi doanh nghiệp việc quản lý tài sản cố định là một việc rất quan trọng. Người kế toán cần phải xác định tư liệu lao động như thế nào được coi là Tài sản cố định. Kế toán cần có phương án tổ chức mở thẻ theo dõi tài cố định về nguyên giá; số kỳ khấu hao; giá trị khấu hao; giá trị còn lại … và phân loại Tài cố định cố định

Sản phẩm phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây Moka Start-Up

06/01/2021

Đối với một doanh nghiệp công nghệ điều quan trọng nhất là luôn tìm tòi những công nghệ mới áp dụng vào phát triển sản phẩm. Với việc sử dụng những công nghệ điện toán đám mây ngày 01/09/2019 Moka đã chính thức cho ra mắt Sản phẩm phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây Moka Start – Up.

So sánh lựa chọn giữa phần mềm kế toán Online và Offline

06/01/2021

Bài viết này sẽ giúp các bạn kế toán phân biệt thế nào là phần mềm kế toán Online và Offline. Khi nào cần lựa chọn Online và khi nào cần lựa chọn Offline.

Bài viết gần đây

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm 2003
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 & 01/05/2023
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ MOKA - Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08-03-2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
Facebook