• Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung

So sánh thông tư số 32/2011/TT-BTC và thông tư số 68/2019/TT-BTC

07/01/2021
So sánh thông tư số 32/2011/TT-BTC và thông tư số 68/2019/TT-BTC

Bộ tài chính vừa mới ban hành TT68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số điều trong nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Nhưng thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực. Chúng ta hãy cùng so sánh thông tư số 32/2011/TT-BTC và thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Nội dung Thông tư số 32/2011/TT-BTC NĐ 119/2018/NĐ-CP; TT68/2019/TT-BTC
1. Đối tượng áp dụng / đối tượng khởi tạo HĐ ĐT
 • Đối tượng áp dụng chưa bắt buộc, người bán nếu đáp ứng các điều kiện quy định có thể lựa chọn hóa đơn điện tử (trừ các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế)
 • Áp dụng bắt buộc với tất cả người bán hàng hóa dịch vụ
2. Nội dung hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử
 • Không có quy định về định dạng dữ liệu HĐ ĐT
 • Chỉ quản lý về số lượng sử dụng, không yêu cầu gửi dữ liệu lên cơ quan thuế. Do đó định dạng HĐ ĐT khác nhau cũng không ảnh hưởng đến dữ liệu CQT (quản lý tình trạng sử dụng hóa đơn)
 • HĐ ĐT có quy định về định dạng chuẩn dư liệu
 • CQT có thể quản lý về số liệu, dữ liệu HĐ ĐT
3. Chữ ký trên HĐ ĐT
 • Không bắt buộc hiển thị ngày ký trên HĐ ĐT
 • Bắt buộc hiển thị ngày tháng năm ký điện tử của người bán với thời điểm lập hóa đơn
4. Phân loại HĐ ĐT tử có mã và không có mã xác thực CQT
 • TT32 không có quy định đối với HĐ ĐT có mã và không có mã xác thực CQT. Tất cả các đối tượng sử dụng HĐ ĐT đều là HĐ ĐT không mã
 • Tất cả các trường hợp đều áp dụng HĐ ĐT có mã trừ trường hợp hóa đơn lĩnh vực đặc thù (điện, nước, xăng dầu…) đáp ứng các điều kiện.
5. Xử lý HĐ ĐT đã lập bị sai sót
 • Hủy và lập hóa đơn mới (các bên chưa kê khai)
 • Lập hóa đơn điều chỉnh, biên bản điều chỉnh (đã giao hóa đơn và đã kê khai)
 • Báo cáo HĐ bị hủy với CQT theo định kỳ tháng, quý (trên báo cáo tình hình sử dụng HĐ)
 • Hủy hóa đơn đã lập, lập hóa đơn mới thay thế (trừ sai tên, địa chỉ)
 • Thông báo hủy HĐ ĐT cho CQT
 • Người nộp thuế thông báo HĐ bị hủy tới CQT có sự tương tác trao đổi giữa NNT và CQT
6. Xây dựng quản lý CSDL HĐ ĐT
 • TT 32 không có quy định về quản lý CSDL HĐ ĐT
 • Việc xây dựng CSDL HĐ ĐT giúp CQT có đầy đủ cơ sở dữ liệu về hóa đơn của NNT
7. Thủ tục đăng ký sử dụng HĐ ĐT
 • Tổ chức khởi tạo gửi quyết định áp dụng bằng điện tử qua cổng thông tin điện tử CQT hoặc bản giấy tới CQT; CQT không cần có thông báo chấp nhận / không chấp nhận (trừ doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế)
 • Doanh nghiệp được sử dụng song song HĐ ĐT và HĐ giấy
 • Tổ chức, doanh nghiệp gửi đăng ký qua cổng thông tin điện tử CQT, CQT gửi thông báo chấp thuận trong 1 ngày làm việc qua cổng thông tin CQT
 • DN phải được sự chấp thuận của CQT mới được sử dụng (phụ thuộc vào việc đơn vị sử dụng HĐ có mã hay không có mã)
 • Kể từ ngày sử dụng HĐ ĐT theo NĐ 119 thì phải hủy bỏ toàn bộ hóa đơn giấy
8. Tra cứu thông tin HĐ ĐT
 • không có quy định
 • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế để tra cứu
9. Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐ ĐT
 • Chưa có điều kiện chặt chẽ nhiều DN vẫn đáp ứng được
 • Điều khoản cụ thể, chặt chẽ, có nhiều yếu tố Tổng cục thuế lựa chọn ký hợp đồng với NCC

Tham khảo thêm những điểm mới của thông tư 68/2019/TT-BTC: Tại đây

 Bài viết khác

Thông tư 132/2018/TT-BTC – chế độ kế toán mới áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

07/01/2021

Thông tư 132/2018/TT-BTC – chế độ kế toán mới áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

07/01/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP . Thông tư có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 14/11/2019. Các điểm cần chú ý trong thông tư 68 như sau:

Bài viết gần đây

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm 2003
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 & 01/05/2023
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ MOKA - Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08-03-2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
Facebook