Thật bất ngờ với mềm kế toán Moka Start-up với tính năng vượt trội

25/03/2021
Phần mềm kế toán online Moka Start-up với nhiều tính năng vượt trội hơn nhiều về công nghệ tính toán so với nhiều phần mềm kế toán khác đi trước như Misa, Fast, Bravo, G9, Effect, 3Tsoft, easybooks, Dtech, ... . Bất ngờ hơn với tốc độ tính toán siêu nhanh mà không cần dựa vào cấu hình của máy tính. Còn nhiều điều hấp dẫn của Moka Start-up đang đón chờ bạn khám phá đó.

Những thứ mà kế toán cần đều có trên Moka Start-up

Tiện ích gì có trong phần mềm kế toán online Moka Start-up

 

Chế độ tài chính, kế toán và thuế: 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành khác.

Đáp ứng đầy đủ chế độ kế toán 


Quản lý công nợ:

Moka Startup cho phép quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hang, nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động hoặc trực tiếp. Cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng và các giảm trừ khác. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng món vay mượn, từng lần tạm ứng…


Quản lý hàng tồn kho: 

Moka Startup  cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đặc biệt là phương pháp đích danh. Cảnh báo tồn kho âm, sai về trình tự nhập xuất ( xuất trước nhập sau nhưng cuối kỳ vẫn là số dương)  thể hiện qua màu sắc (màu đỏ) . Có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…

Quản lý TSCĐ: 

Phân hệ quản lý TSCĐ trong Moka Startup  cho phép theo dõi TSCĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng… Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ.

Tính giá thành sản phẩm:

Moka Startup cung cấp các chương trình tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tính giá thành sản phẩm có thể có theo phương pháp tập hợp trực tiếp, tính theo định mức hoặc phân bổ theo tỷ lệ. Cho phép tính giá thành trong trường hợp có nhiều công đoạn và có nhiều phân xưởng và tính chi tiết theo lệnh sản xuất. Giá thành được phân tích theo các yếu tố chi phí và có thể chi tiết đến từng vật tư được sử dụng. Cho phép lựa chọn kỳ tính giá theo tháng hoặc theo quý (Tùy theo người sử dụng). 

Moka Start-up tính toán nhanh chóng

Quản lý số liệu đa tiền tệ: 

Moka Startup cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ban đầu khi xuất hóa đơn hoặc cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Cuối kỳ chương trình có các chức năng tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khách hàng/nhà cung cấp. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.

Quản lý số liệu liên năm:

Moka Startup cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.

Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau: 

Moka Startup  cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.

Tiện ích khi nhập số liệu: 

Moka Startup cho phép khi nhập liệu có thể chuyển từ màn hình nhập liệu này sang màn hình nhập liệu khác chỉ bằng một thao tác kích chuột phải. Có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã. Cho phép xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá. Cho phép lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cái; việc chuyển số liệu vào sổ cái có thể thực hiện sau đó.

Nhập dữ liệu từ file Excel: 

Moka Startup Cho phép nhập danh mục, số dư và các chứng từ từ file Excel thông qua hệ thống file Excel mẫu.

Thực hiện hạch toán nhiều công ty trên cùng một phần mềm: 

Moka Startup cho phép làm việc với nhiều công ty trên cùng một bản quyền chương trình.

Tự động tạo phiếu thu, chi từ phân hệ bán hàng, mua hàng: 

Moka Startup cho phép người dùng tự tạo phiếu thu, phiếu chi từ phân hệ bán hàng, mua hàng thanh toán ngay mà không cần qua phân hệ tiền để cập nhật mà vẫn đảm bảo tính chính xác của các khoản thanh toán.

Chiết khấu mua hàng, bán hàng: 

Moka Startup tích hợp chiết khấu mua hàng theo 02 hình thức chiết khấu theo mặt hàng và chiết khấu theo chương trình 

Tự động hóa xử lý số liệu:  

Moka Startup  tự động phân bổ chi phí mua hàng (Phân bổ cho nhiều phiếu nhập mua, nhập khẩu); tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ, tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất kho…

Kỹ thuật Quản trị ngược: 

Với kỹ thuật quản trị ngược Moka Startup cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp chỉ bằng 1 phím có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phím là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.

Kỹ thuật Quick Report:

Bằng kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) Moka Startup cho phép người sử dụng dễ dàng tự tạo báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các thao tác tương tự như trong EXCEL) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để có báo cáo theo đúng yêu cầu.

Tiện ích khi xem báo cáo: 

Moka Startup  cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã; tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho phép sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ. Có thể tính tổng của một trường bằng một nháy chuột vào chức năng tính tổng. Cho phép xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho phép sửa chứng từ khi đang xem báo cáo.

Kết xuất ra EXCEL kết quả báo cáo: 

Moka Startup  cho phép kết xuất báo cáo ra EXCEL theo đúng mẫu báo ngay trong chương trình.

Kỳ tính giá thành linh hoạt: 

Moka Startup  cho phép lựa chọn kỳ tính giá thành ( Sản xuất liên tục, đơn hàng, vụ việc công trình) theo quý hoặc tháng. Các phương pháp tập hợp và phân bổ, tính dở dang cuối kỳ đa dạng. 

Tính mềm dẻo: 

Cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn phương pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù...

Khả năng bảo mật: 

Cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng.

Là phần mềm kế toán bảo mật an toàn uy tín

Tiện ích khác: 

Cho phép tự động kiểm tra sai sót trên một số báo cáo: CĐKT, CĐPS, Sổ cái khác sổ kho... Sắp xếp lại chứng từ 1 cách tự động trước khi in và in nhiều chứng từ cùng 1 lúc (In liên tục nhiều chứng từ mà người dùng lựa chọn bằng 1 lệnh in). Tự động chuyển dữ liệu sang các DATA khác nhau (Thuế, ngân hàng) mà không phải nhập lại các dữ liệu trùng nhau thông qua chức năng chuyển dữ liệu và đường dẫn chuyển dữ liệu sang thuế.
 

Tổ chức đầy đủ phân hệ trên phần mềm kế toán Moka Start-up

Moka Startup  được tổ chức theo các phân hệ nghiệp vụ. Có các phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định và kế toán chi phí và tính giá thành.

Giao diện phần mềm kế toán online Moka Start-up

    Quản trị hệ thống.

    Kế toán tổng hợp.

    Kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng).

    Kế toán mua hàng và công nợ phải trả.

    Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.

    Kế toàn hàng tồn kho.

    Kế toán tài sản cố định.

    Kế toán công cụ dụng cụ.

    Kế toán tập hợp chi phí.

    Tính giá thành sản phẩm (Theo đơn đặt hàng/Sản xuất lien tục).

    Báo cáo quản trị theo thời gian.

    Lập các báo cáo tài chính  theo qui định mới nhất của Bộ Tài chính

    Lập báo cáo thuế Giá trị gia tăng theo qui định mới nhất của Tổng cục thuế

    Quản lý số liệu liên năm

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phân hệ kế toán tổng hợp của đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính một cách thuận tiện và chính xác.

Phân hệ kế toán tổng hợp PMKT Moka Start-up

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền quản lý mọi thu chi liên quan đến tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền vay. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các chi thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này

Phân hệ kế toán tiền PMKT Moka Start-up

PHÂN HỆ BÁN HÀNG

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)

Phân hệ kế toán bán hàng PMKT Moka Start-up

PHÂN HỆ MUA HÀNG

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)

Phân hệ kế toán mua hàng PMKT Moka Start-up

PHÂN HỆ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất và phiếu xuất điều chuyển kho, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập, hàng xuất (tổng hợp và chi tiết) theo mặt hàng, vụ việc...; lên báo cáo tồn kho (tổng hợp và chi tiết theo kho).

Phân hệ kế toánhàng tồn kho PMKT Moka Start-up

QUẢN LÝ  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CCDC

Phân hệ kế toán tài sản cố định, Công cụ dụng cụ lưu giữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định, Công cụ dụng cụ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng tài sản cố định, Công cụ dụng cụ của công ty và giá trị khấu hao của tài sản, Công cụ dụng cụ tại một thời điểm bất kỳ.

Phân hệ tài sản cố định và công cụ dụng cụ PMKT Moka Start-up

GIÁ THÀNH ( SẢN XUẤT, THI CÔNG)

Phân hệ kế toán chi phí và giá thành thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm. Tùy theo yêu cầu, Moka Startup sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp.

Phân hệ giá thành công trình và giá thành sản xuất PMKT Moka Start-up

Xem thêm: 

[KHUYỄN MÃI CỰC LỚN] Phần mềm kế toán Online MOKA START-UP -- NEW

2021 Chọn mua phần mềm kế toán cần quan tâm những yếu tố nào?

TOP 7 Phần mềm kế toán Online dễ sử dụng phổ biến tại Việt Nam 2021 

--------------------------

Phần mềm kế toán Moka Start-up hỗ trợ kế toán lập BCTC đơn giản và chính xác cùng giá thành hợp lý.

Để đăng ký dùng thử, bạn vui lòng điền thông tin Tại đây

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 024 2283 1818

Email: support@phanmemmoka.vn

Facebook: Phần mềm Kế toán Moka | Facebook

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin sản phẩm chúng tôi: 

Phần mềm kế toán Moka Start-Up Moka Online,  Moka AccountingBài viết khác

Doanh nghiệp đặc biệt chú ý đến các điểm sau khi mua phần mềm kế toán

10/03/2021

Phần mềm kế toán hay phần mềm quản lý tài chính giờ đây đã không còn xa lạ với doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã chọn mua phần mềm kế toán ngay từ khi mới thành lập do tính hữu dụng của phần mềm kế toán nhằm một mục đích chung là quản lý có hiệu quả dòng tiền, tránh thất thoát.

Tổng quan về Hóa đơn điện tử CyberBill đối tác phần mềm của Moka

24/02/2021

Hóa đơn điện tử CyberBill là một đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn uy tín cùng hợp tác tích hợp HĐĐT với phần mềm kế toán của Moka. Dưới đây là thông tin tổng quan về Hóa đơn điện tử CyberBill của CyberLotus

Tổng quan về Hóa đơn điện tử BKAV-eHoadon đối tác phần mềm của Moka

23/02/2021

Hóa đơn điện tử BKAV-eHoadon là một đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn uy tín cùng hợp tác tích hợp HĐĐT với phần mềm kế toán của Moka. Dưới đây là thông tin tổng quan về Hóa đơn điện tử BKAV-eHoadon.

Bài viết gần đây

26 lưu ý khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2020 cần nắm rõ
26 lưu ý khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2020 cần nắm rõ
Tổng kết lại những lưu ý khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2020 mà bạn cần nắm và rà soát lại.
Đi làm ngày lễ Giỗ Tổ, 30/4 & 1/5 NLĐ được hưởng lương thế nào?
Đi làm ngày lễ Giỗ Tổ, 30/4 & 1/5 NLĐ được hưởng lương thế nào?
Trong các dịp nghỉ lễ, nhiều người đã có những kế hoạch nghỉ ngơi và du lịch riêng cho mình, tuy nhiên không ít người vì công việc mà vẫn phải đi làm. Vậy đi làm vào ngày Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4 – 1/05 thì người lao động sẽ được hưởng lương như thế nào?
PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MKS ĐƠN GIẢN DỄ SỬ DỤNG NHẤT 2021
PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MKS ĐƠN GIẢN DỄ SỬ DỤNG NHẤT 2021
Phần mềm kế toán online Moka Start-up chạy trên nền tảng điện toán đám mây. Cho thuê với nhiều tiện ích như: Làm việc mọi lúc mọi nơi, tính toán nhanh chóng, đáp ứng đầy đủ lĩnh vực và nghiệp vụ kế toán.
GIA HẠN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI NHẤT 2021
GIA HẠN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI NHẤT 2021
Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CPvề gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
Facebook