• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung

TỔNG HỢP SAI SÓT TRONG DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI CHÚ Ý

26/08/2021
Dưới đây là kinh nghiệm: TỔNG HỢP SAI SÓT TRONG DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI CHÚ Ý. Mời bạn đọc tham khảo thêm

I) Sai sót khi làm kế toán thuế

1.1. Đối với hoá đơn mua hàng

– Không kiểm tra kỹ thông tin trên hoá đơn các nội dung: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ dẫn đến thông tin kê khai sai hoặc thông tin của công ty khác.

– Với các hoá đơn tiền điện, tiền nước là hộ cá nhân và là chủ nhà của địa điểm kinh doanh, mặc dù công ty có chi khoản tiền chi phí điện nước thật nhưng vì hoá đơn không mang tên công ty thì bạn không được kê khai thuế GTGT. Chỉ được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu được thoả thuận rõ trên hợp đồng khoản này do DN chi + chứng từ thanh toán.

– Hoá đơn mua vào không có dấu của công ty hoặc thiếu chữ ký của bên mua hàng.

– Hoá đơn mua vào trên thông tin có bảng kê nhưng lại không xin bảng kê chi tiết đi kèm nên thiếu dữ liệu để hạch toán

>> Xem thêm: LÀM KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP GỒM NHỮNG QUY TRÌNH NÀO?

Kế toán thuế hay sai sót gì?

1.2. Đối với hoá đơn bán hàng

– Lập bảng kê khách lẻ, kê khai thuế rồi nhưng quên không viết vào hoá đơn.

– Hoá đơn viết ra giám đốc chỉ ký, đóng dấu liên 2 (giao cho khách hàng) còn liên 1 và liên 3 không ký, đóng dấu nên khi chuẩn bị quyết toán không chuẩn bị kịp.

– Hoá đơn huỷ chưa xé ra khỏi cuống nhưng không gạch chéo cả ba liên làm cho kế toán hiểu nhầm là hoá đơn bán hàng thông thường và hạch toán vào doanh thu nên sai sót.

– Hoá đơn huỷ đã xé liên 2 ra khỏi cuống nhưng lại thiếu biên bản huỷ hoá đơn. Hoặc có biên bản huỷ nhưng không kẹp vào liên 2 đã xé nên đánh mất.

– Viết lùi ngày trên hoá đơn là một việc sai rất nặng do kế toán không để ý ngày của hoá đơn trước để viết hoá đơn sau. Trường hợp này hay gặp trong trường hợp các công ty thường trừ hoá đơn lại để xả hàng hoá.

– Không đặt bìa cứng dưới 3 liên khi viết hoá đơn (vì hiện nay dùng hoá đơn đặt in là chính)

– Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn

– Ghi sai dòng thông khách hàng khi viết hoá đơn

– Trong bảng kê HHDV bán ra không ghi đúng số hoá đơn sử dụng, ngày tháng

- Chưa làm thông báo phát hành hoá đơn mà đã xuất hoá đơn.

- Sử dụng hoá đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ); hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả;

>> Xem thêm: 04 Bước xử lý công việc của một Kế toán Thuế cần làm trong DN 

II) Các lỗi khi kê khai thuế

– Ghi nhầm người nộp: Là tên giám đốc mà thực chất phải ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp

– Chọn nhầm cơ quan thuế cấp cục và cơ quan thuế quản lý.

– Với công ty mới thành lập quên không đăng ký khấu hao TSCĐ theo TT45. (Hiện 1 số cơ quan thuế không yêu cầu nộp, DN lưu nội bộ)

– Quên đánh lên chỉ tiêu 22: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.

– Trong tháng hoặc quý không phát sinh hoạt động mua bán nhưng quên tích vào chỉ tiêu 21.

– Kê khai nhiều lần cho một hoá đơn hoặc kê khai sai giá trị thật trên hoá đơn.

– Khi đã nộp tiền thuế vãng lai ngoại tỉnh nhưng quên không đưa vào chỉ tiêu 39 để khấu trừ.

– Kê khai tờ khai nhập khẩu hàng hoá khi chưa có giấy nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu.

– Chỉ tiêu 24 và 25 khác nhau trong khi hoá đơn không đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT hoặc trong tháng không có sự phân bổ thuế GTGT.

– Không nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng, quý đúng hạn.

– Khi có thông báo của bên thuế về việc hoá đơn bỏ trốn thì không kịp thời điều chỉnh, hoặc chỉ điều chỉnh thuế GTGT mà không điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN năm.

>> Xem thêm: Công việc hàng ngày, tháng, quý và năm của kế toán thuế làm gì? 

III) Các lỗi sai sót khi làm kế toán thuế thường gặp khi hạch toán

3.1 Quên không kết chuyển lãi lỗ đầu năm

- Nếu năm trước lãi: Nợ TK4212 Có TK4211

- Nếu năm trước lỗ: Nợ TK4211 Có TK 4212

3.2. Quên không hạch toán nộp tiền thuế môn bài, hoặc có hạch toán nhưng không thông qua TK 3339

Trích vào chi phí: Nợ TK 6425/ Có TK 3339

Lập phiếu chi: Nợ TK 3339/ Có TK 111

3.3. Khi bị thanh tra thuế bị truy thu thuế TNDN và thuế GTGT nhưng không hạch toán vào chi phí khác, và cuối năm không biết loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý.

3.4. Khi điều chỉnh giảm thuế GTGT và giảm chi phí hợp lý do hoá đơn bỏ trốn mà không biết điều chỉnh thuế GTGT giảm tại năm phát hiện bằng bút toán

Nợ TK 811

Có TK 1331

3.5. Sai sót khi làm kế toán thuế khi không thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo bút toán

Nợ TK 3331

Có TK 133

– Hạch toán bút toán thu công nợ

Nợ TK 111,112

Có TK 131

Nhưng chọn sai đối tượng khách hàng dẫn đến theo dõi sai công nợ phải thu.

– Hạch toán bút toán trả tiền nhà cung cấp

Nợ TK 331

Có TK 111,112

Nhưng chọn sai đối tượng nhà cung cấp dẫn đến theo dõi sai công nợ phải trẩ

3.6. Tồn tại nhiều khoản khách hàng trả thừa, thiếu do khách hàng chuyển số tiền chẵn mà doanh nghiệp bạn xuất hoá đơn lẻ. Phần chênh lệch được xử lý cho đẹp sổ sách và hết công nợ thực tế như sau

Nếu thừa bên nợ 131

Nợ TK 811

Có TK 131

Nếu thừa bên có TK 131

Nợ TK 131

Có TK 711

3.7. Tồn tại nhiều khoản nhà cung cấp trả thừa, thiếu do hoá đơn đầu vào có tổng giá trị thanh toán lẻ, mà doanh nghiệp bạn thanh toán cho nhà cung cấp số tiền chẵn bị chênh lệch . Bạn nên xử lý

Nếu thừa bên nợ TK 331

Nợ TK 811

Có TK 331: Hết công nợ với nhà cung cấp mà DN bạn trả thừa

Nếu thiếu bên có TK 331

Nợ TK 331

Có TK 711

– Hạch toán trả trước cho nhà cung cấp nhầm vào khoản tạm ứng

– Không đối trừ tạm ứng khi nhận hoá đơn mua hàng dẫn đến hạch toán chi hai lần.

>> Xem thêm: ĐẦY ĐỦ NHỮNG GIẤY TỜ CẦN ĐỂ LÀM HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ 

 

IV) Các lỗi sai sót khi làm kế toán thuế thường gặp khi chuẩn bị sổ sách quyết toán thuế

– Thiếu bảng trích khấu hao tài sản cố định hoặc có nhưng phản ánh sai so với hạch toán chi tiết

– Thiếu bảng phân bổ công cu dụng cụ hoặc có nhưng phản ánh sai so với hạch toán chi tiết

– Thiếu hồ sơ nhân viên so với quyết toán thuế TNCN, hoặc chữ ký giữa bảng lương, hồ sơ lương không đồng nhất

– Lập báo cáo quỹ âm một số thời điểm trong năm tài chính

– Không thực hiện đối chiếu lại sổ phụ ngân hàng nên đối chiếu sai sổ tiền gửi ngân hàng

– Không lập báo cáo chi tiết phải thu của khách hàng.

– Không có đối chiếu công nợ phải trả cho nhà cung cấp, hoặc có lập nhưng không có dấu, ký nhận của hai bên

– Không có bảng chi tiết giá thành hoặc có nhưng không rõ ràng các khoản chi phí

– Không có định mức nguyên vật liệu chi tiết

.....

NẾU CÓ GÌ THIẾU SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý CÙNG NHAU HOÀN THIỆN HƠN NHA

>> Xem thêm: Hướng dẫn điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế đầy đủ

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

>> Xem chi tiết phần mềm:  Moka.net.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0382 325 225 -- Tư vấn: 0355 122 088

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookBài viết khác

Hướng dẫn cách gửi Mail lần đầu cho người mới cần biết

06/08/2021

Dưới đây là cách gửi mail lần đầu cho người khác cần phải biết. Mời các bạn dọc tham khảo

Top 10 Câu hỏi phổ biến nhất ở buổi phỏng vấn và cách ứng xử

06/08/2021

Dưới đây là: 10 CÂU HỎI HAY GẶP NHẤT Ở BUỔI PHỎNG VẤN VÀ NÊN TRẢ LỜI, NÊN TRÁNH KHI PHỎNG VẤN !!!

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƯỜI TÌM VIỆC KHI NỘP HỒ SƠ CẦN LƯU Ý

02/08/2021

Dưới đây là những vấn đề người tìm việc khi nộp hồ sơ cần lưu ý

Bài viết gần đây

Tải Phần mềm iTaxViewer 1.7.7  Hỗ trợ đọc tờ khai mới nhất (Update 02/08)
Tải Phần mềm iTaxViewer 1.7.7 Hỗ trợ đọc tờ khai mới nhất (Update 02/08)
Tải về ứng dụng iTaxviewer 1.7.7 mới nhất cập nhật liên tục. Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML ngày 02/08/2021
Moka Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10-2021
Moka Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10-2021
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2021
Phần mềm kế toán tiếng anh là gì? Phù hợp với doanh nghiệp nào?
Phần mềm kế toán tiếng anh là gì? Phù hợp với doanh nghiệp nào?
Như chúng ta đều biết ngôn ngữ tiếng anh là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Đó là lý do mọi thứ đều có ngôn ngữ tiếng anh. Phần mềm kế toán cũng vậy, chúng ta đang ở Việt Nam và ngôn ngữ chủ yếu là Tiếng Việt nhưng luôn song song là nhiều người có nhu cầu thêm tiếng anh để người nước ngoài cũng có thể sử dụng được. Và hôm nay Moka xin đề xuất phần mềm kế toán Moka Start-up của chúng tôi là phần mềm kế toán tiếng anh.
Tầm quan trọng của phần mềm kế toán nhà hàng ăn uống?
Tầm quan trọng của phần mềm kế toán nhà hàng ăn uống?
Có lẽ đối với mỗi chủ nhà hàng thì điều quan trọng nhất vẫn là số khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, các bạn sẽ khó chăm sóc được khách hàng của mình khi mỗi ngày bạn phải quay cuồng với các việc như nhận đơn đặt hàng, viết hóa đơn, tính thuế, kiểm kê kho,… Phần mềm kế toán nhà hàng ăn uống chính là giải pháp tuyệt vời cho các bạn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh thu. Mời bạn đọc tham khảo
Facebook