• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung

Xây dựng tiêu hao vật tư, NL và Hạch toán chi phí vượt định mức

19/11/2021
Bài viết "Xây dựng tiêu hao vật tư, nguyên liệu và hạch toán chi phí vượt định mức". Mời bạn đọc tham khảo

1. Thuế

Hạch toán chi phí vượt định mức

- Thông tư 78/2014/TT-BTC thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC bỏ quy định Doanh nghiệp phải thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của Doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng đầu năm hoặc 3 tháng kể từ khi bắt đầu vào đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (Đối với Doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu sản xuất sản phẩm mới). Cụ thể, tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định không tính vào chi phí được trừ:

“Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.”

- Do đó từ năm 2014 Doanh nghiệp không phải gửi đăng ký định mức tiêu hao cho cơ quan thuế nhưng vẫn phải xây dựng định mức lưu tại đơn vị và chấp hành các định mức nếu Nhà nước có quy định.

>>Xem thêm: Hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo Quyết định của Cơ quan Thuế 2022 

2. Hạch toán

* Theo Đoạn 11 - Chuẩn mực 02: Hàng tồn kho; Chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho, gồm:

(a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường;

(b) Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản quy định ở Đoạn 06;

(c) Chi phí bán hàng;

(d) Chi phí quản lý Doanh nghiệp.

=> Do vậy Doanh nghiệp không được hạch toán vào giá trị hàng tồn kho phần Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường.

- Khi phát sinh chi phí sản xuất, ghi:

Nợ TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định)

Có các TK: 152, 153,…

- Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường, định mức tiêu hao vật tư, ghi:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Có TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 627: Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định)

* Những trường hợp không phân bổ vào giá thành mà kết chuyển chi phí sản xuất thẳng vào giá vốn hàng bán trong kỳ:

- Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường, thì phần vượt trên mức bình thường được kết chuyển vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

- Trường hợp tiêu hao vật tư vượt định mức xây dựng, thì phần vượt định mức cũng được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Hạch toán phần chi phí vượt định mức và trên mức bình thường như sau:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ)

Có TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Có TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 627: Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định)

* Lưu ý: Cuối kỳ khi xác định thuế TNDN, cần loại các chi phí vượt định mức này trước khi tính thuế.

>> Xem thêm: Hướng dẫn Chi tiết cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

--Nguồn: Sưu tầm --Bài viết khác

Lập báo cáo thông qua các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh, đầu tư

12/01/2022

Lập cáo cáo các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh trực tiếp, đầu tư như thế nào. Bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN mới

11/11/2021

* Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính Thuế TNDN 2021 căn cứ theo các quy định hiện hành. * Thông tư đang áp dụng để xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính Thuế TNDN 2021, bao gồm:

Hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo Quyết định của Cơ quan Thuế 2022

08/11/2021

Hạch toán điều chỉnh giảm lỗ theo Quyết định của cơ quan Thuế là điều mà kế toán rất quan tâm vì cuối năm là thời điểm các Doanh nghiệp (DN) thực hiện các Báo cáo và Quyết toán thuế cuối năm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những sai sót; Dưới đây là một số hướng dẫn điều chỉnh số liệu và hạch toán sau Quyết toán thuế, cụ thể như sau:

Bài viết gần đây

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm 2003
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 & 01/5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 & 01/05/2023
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ MOKA - Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08-03-2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
Facebook