Cảnh báo mã độc Ransomware mới Covid-19

Cảnh báo mã độc Ransomware mới Covid-19. Đây là loại phần mềm độc hại, khi lây lan vào máy tính chúng chiến quyền của máy tính và mã hóa dữ liệu. Sau đó bắt người dùng chuyển tiền để được nhận key giải mã.