Bà Đinh Thị Thu Trang – KTT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TLD Việt Nam

Sử dụng phần mềm kế toán quản trị Moka Online của công ty Moka, công tác quản trị số liệu của chúng tôi được hỗ trợ rất lớn. Ngồi bất cứ nơi đâu tôi đều có thể biết được số liệu của công ty. Các chứng từ được luân chuyển theo các phòng ban giúp tôi nắm bắt được công việc phối hợp của các phòng ban rất tốt. Dữ liệu tìm kiếm và tổng hợp một cách nhanh chóng trên tất cả các đơn vị thành viên khiến tôi rất yên tâm.

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *