Giải pháp phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp Moka Online

Thông tin sản phẩm

  • Thực hiện và theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh trên phần mềm theo quy trình thực hiện công việc (Work – Flow). Thông tin công việc sẽ được tự động kế thừa qua các công việc của từng nhân viên phụ trách, giúp cho mọi người tham gia đều có đầy đủ thông tin để thực hiện các công việc tiếp theo. Điều này giúp nâng cao hiệu quả công việc và năng xuất lao động.
  • Thông tin được cung cấp một cách thống nhất, toàn diện và được tổng hợp kịp thời cho cán bộ quản lý có các báo cáo tổng thể cũng như chi tiết. Qua đó đưa ra quyết định đúng đắn trong quá trình điều hành công việc.
  • Các phòng ban được liên kết với nhau trong cùng một hệ thống giúp cho các bộ phận có thể hỗ trợ và trao đổi công việc một cách nhanh nhất.

Chức năng chi tiết

Giải pháp theo ngành nghề

Giải pháp phần mềm Moka Online dành cho Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Bao bì

06/01/2021

Với kinh nghiệm triển khai cho nhiều Doanh nghiệp trong Lĩnh vực Sản xuất và Kinh doanh Bao bì, MOKA đã ứng dụng trên phần mềm kế toán và quản trị MOKA ONLINE với những tính năng đặc thù như sau:

Giải pháp phần mềm Moka Online trong lĩnh vực cho thuê và thi công cọc cừ Larsen

06/01/2021

Giải pháp phần mềm Moka Online trong lĩnh vực cho thuê và thi công cọc cừ Larsen

Facebook