Phần mềm kế toán MKA 2021 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tin sản phẩm

01 Sản phẩm đóng gói đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán tài chính theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC
02 Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp: thương mại - dịch vụ, xây lắp, sản xuất
03 Đáp ứng cả hai phương án cài đặt Online và Offline
04 Cung cấp nhiều báo cáo quản trị phân tích số liệu
05 Chi phí đầu tư phù hợp đối với doanh nghiệp nhỏ

Chức năng chi tiết

Giải pháp theo ngành nghề

Báo giá

Kính gửi Quý khách hàng !
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Moka xin gửi đến quý khách hàng báo giá phần mềm kế toán Moka Accounting dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

1. Bảng giá bán Moka Accounting 2021

Sản phẩm  Đơn giá (VND) Đơn vị tính Mô tả

Moka Accounting (Standard)

5.500.000 Bản Sản phẩm dành cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm 11 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi - tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính.

Moka Accounting (Professional)

7.500.000  Bản Sản phẩm dành cho doanh nghiệp xây lắp bao gồm 12 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi - tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo chi phí theo khoản mục, Giá thành dự án - công trình, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính.

Moka Accounting (Enterprise)

9.500.000 Bản Sản phẩm dành cho doanh nghiệp sản xuất bao gồm 13 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi - tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo chi phí theo khoản mục, Giá thành dự án - công trình, Giá thành sản xuất, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính.

2. Quy định chung

-    Sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm.
-    Giá sản phẩm đã bao gồm chi phí đào tạo 2 buổi (mỗi buổi không quá 2.5h) tại khách hàng.
-    Phần mềm Moka Accounting được bảo hành 12 tháng kể từ cấp bản quyền phần mềm.
-    Chi phí bảo trì hàng năm sau thời hạn bảo hành miễn phí sẽ theo thỏa thuận giữa hai bên.
-    Phần mềm Moka Accounting thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
-    Báo giá có hiệu lực bắt đầu từ 01/04/2021.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách !

Facebook