• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung

Phần mềm kế toán Moka Accouting Online dành cho DN vừa và nhỏ

Thông tin sản phẩm

01

   Sản phẩm đóng gói đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán tài chính           theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC

02    Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp: thương mại -      dịch vụ, xây lắp, sản xuất
03    Đáp ứng cả hai phương án cài đặt Online và Offline
04    Cung cấp nhiều báo cáo quản trị phân tích số liệu
05    Chi phí đầu tư phù hợp đối với doanh nghiệp nhỏ

Chức năng chi tiết

Giải pháp theo ngành nghề

Báo giá

 


Kính gửi Quý khách hàng !
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Moka xin gửi đến quý khách hàng báo giá phần mềm kế toán Moka Accounting dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

1. Bảng giá bán Moka Accounting

1.1 Chi phí triển khai Moka Accounting

Sản phẩm, dịch vụ Số lượng Thương mại - Dịch vụ Xây lắp Sản xuất
1. Phần mềm kế toán Moka Accounting Online bản chuẩn 01 5.500.000 7.500.000 9.500.000
2. Chi phí sử dụng Server Moka/1 năm 01 3.000.000
3. Chi phí bảo trì hàng năm 01 2.000.000

Lưu ý:

► Chỉnh sửa theo từng khách hàng báo giá chi tiết sau khi khảo sát từng dự án

► Với phiên bản Moka Accounting Online không giới hạn số lượng người dùng, được 02 bộ số liệu tối thiểu(Quản trị/ Tài chính)

► Khách hàng có Server riêng, không tính chi phí Server

Xem chi tiết: Tại đây

1.2 Bảng giá chi tiết theo từng lĩnh vực

Sản phẩm Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính Mô tả

Moka Accounting

(Thương mại - Dịch vụ)

5.500.000 Bản Sản phẩm dành cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm 11 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi - tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính.

Moka Accounting

(Xây lắp)

7.500.000 Bản Sản phẩm dành cho doanh nghiệp xây lắp bao gồm 12 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi - tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo chi phí theo khoản mục, Giá thành dự án - công trình, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính.

Moka Accounting

(Sản xuất)

9.500.000 Bản Sản phẩm dành cho doanh nghiệp sản xuất bao gồm 13 phân hệ: Quản trị hệ thống, Kế toán tổng hợp, Tiền mặt tiền gửi - tiền vay, Bán hàng và công nợ phải thu, Mua hàng và công nợ phải trả, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Báo cáo chi phí theo khoản mục, Giá thành dự án - công trình, Giá thành sản xuất, Báo cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trường tự do, Báo cáo tài chính.

 

2. Quy định chung

2.1 Về sản phẩm

► Sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng bản quyền phần mềm.

Phần mềm kế toán Moka Accounting được bảo hàng 12 tháng kể từ cấp bản quyền phần mềm.

► Phần mềm Moka Accounting thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Chi phí bảo trì hàng năm sau thời hạn bảo hành miễn phí sẽ theo thỏa thuận giữa hai bên.

2.2 Về đào tạo

► Thời gian đào tạo:

Với bản Dịch vụ - Thương mại: 2 buổi

Với bản Xây lắp: 4 buổi

Với bản Sản xuất: 6 buổi

⇒ Chi phí phát sinh thêm: 1 triệu/ buổi

► Cách thức đào tạo: 

Trong nội thành Hà nội: Đào tạo tại văn phòng doanh nghiệp

Khu vực khác: Phát sinh chi phí


Báo giá có hiệu lực bắt đầu từ 15/07/2021.


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách !

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN TÁC GIẢ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA ACCOUNTING

Facebook