ssl

SSL tầm quan trọng với Website

SSL là chứng chỉ bảo mật rất quan trọng giúp cho website của bạn an toàn . SSL sẽ mã hóa tât cả các thông tin trao đổi giữa trình duyệt và Server

Lễ ký kết hợp tác giữa Moka và M-Invoice

Lễ ký kết hợp tác giữa công ty Moka và công ty M-Invoice. Đánh dấu sự kết hợp giữa sản phẩm Phần mềm kế toán Moka và phần mềm Hóa đơn điện tử M-invoice. Từ thời điểm ký kết tất cả các sản phẩm phần mềm Moka sẽ được tích hợp sẵn kết nối với hóa đơn điện tử M-invoice