Phần mềm Moka Accounting ứng dụng cho các doanh nghiệp thương mại

Đối với Doanh nghiệp thương mại với chức năng là trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Doanh nghiệp thương mại có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hàng hoá cho người tiêu dùng. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; quá trình lưu chuyển hàng hoá được diễn ra như sau: Mua vào- Dự trữ – Bán ra, trong đó bán hàng hoá là khâu cuối cùng nhưng lại có tính chất quyết định đến khâu trước đó. Bán hàng quyết định xem doanh nghiệp có nên tiếp tục mua vào hay dự trữ nữa hay không? số lượng là bao nhiêu?…. Vậy bán hàng là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp thương mại cần hướng tới và rất quan trọng, nó quyết định đến việc thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp giải quyết được các yêu cầu của doanh nghiệp

Những khó khăn mà doanh nghiệp thương mại thường gặp về hàng hóa

 • Không nắm bắt được doanh thu, giá vốn theo từng mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhóm khách hàng

→ Không nắm bắt được mặt hàng nào, nhóm hàng nào bán chạy để có kế hoạch nhập hàng

→ Không nắm được doanh số theo từng khách hàng, nhóm khách hàng để có chính sách tốt cho những khách hàng và nhóm khách hàng có doanh số lớn

→ Không lắm bắt được mặt hàng hàng có chi phí giá vốn không hợp lý để tìm kiếm các nguồn hàng có giá nhập tốt hơn

 • Không nắm bắt được hàng tồn kho

→  Không biết được lượng tồn kho của mặt hàng và không có kế hoạch nhập hàng kịp thời.

→  Không biết được

 • Không nắm bắt được tình trạng đơn hàng thực hiện đến đâu, đã giao hàng chưa? đã kết thúc hay chưa?
 • Không nắm bắt được trình trạng thực hiện đơn hàng nhập? hàng đã về kho hay chưa? đã nhập kho được bao nhiêu?

Phần mềm kế toán Moka Accounting đáp ứng tốt các nghiệp vụ đối với doanh nghiệp thương mại:

 1. Theo dõi hàng nhập mua

Theo dõi hàng nhập là một yêu cầu cần phải có đối với phần mềm kế toán. Moka Accounting cung cấp tính năng cơ bản theo dõi hàng nhập từ việc lập đơn hàng (mua hàng trong nước hoặc nhập khẩu) đến khi hàng nhập kho.

  • Hóa đơn mua hàng nhập khẩu hõ trợ khách hàng kê khai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, tính thuế nhập khẩu cho chi phí chịu thuế nhập khẩu.
  • Theo dõi chi tiết từ lúc đặt đơn hàng đến khi hàng nhập về kho; giúp kế toán biết được số lượng hàng đặt, số lượng nhà cung cấp đã giao và số lượng còn thiếu chưa giao…
  • Hỗ trợ phân bổ chi phí mua hàng cho nhiều phiếu nhập.
  • Báo cáo tình trạng đơn hàng nhập.
  • Cung cấp nhiều báo cáo hàng nhập: báo cáo nhập hàng theo hai chỉ tiêu, báo cáo nhập hàng theo nhà cung cấp, báo cáo so sánh hàng nhập giữa các kỳ …
  • Tổng hợp các báo cáo công nợ nhà cung cấp.
  • Hỗ trợ tạo phiếu chi / báo nợ (UNC) khi thanh toán tiền ngay.
 • Theo dõi hàng xuất bán

  • Theo dõi doanh số theo từng nhân viên
  • Cho phép chiết khấu theo từng mặt hàng, hạch toán hàng khuyến mại, chi phí hàng khuyến mại
  • Chính sách giá theo từng nhóm khách hàng, mặt hàng với ngày hiệu lực của giá bán.
  • Báo cáo tình trạng thực hiện đơn hàng bán.
  • Cung cấp nhiều báo cáo hàng xuất bán: Báo cáo bán hàng theo hai chỉ tiêu, báo cáo bán hàng theo giá bán, báo cáo bán hàng so sánh giữa các kỳ…
  • Tổng hợp các báo cáo công nợ phải trả.
  • Hỗ trợ tạo phiếu thu / báo có trong trường hợp khách hàng thanh toán ngay.

     3. Theo dõi nhập xuất tồn

  • Cung cấp nhiều phương pháp tính giá vốn: Đích danh, trung bình tháng, trung bình di động theo ngày, nhập trước xuất trước
  • Cho phép theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn theo hợp đồng, vụ việc
  • Cung cấp các báo cáo về hàng tồn kho đa dạng: báo cáo tồn theo kho, nhiều kho
  • Báo cáo nhập, xuất theo hai chỉ tiêu

Moka Accounting đáp ứng đây đủ các nghiệp vụ của kế toán thương mại giúp kế toán xử lý hiệu quả công tác tổ chức kế toán tại doanh nghiệp. Chi tiết phần mềm download dùng thử tại đây

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *