Quy trình quản lý mua hàng trên Moka Online

Tổng quan quy trình quản lý mua hàng trên Moka Online

Quy trình quản lý mua hàng là một modul quản lý trong phần mềm quản trị Moka Online; Modul được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Quy trình mua hàng giúp quản lý mua hàng theo quy trình khép kín từ lúc phát sinh yêu cầu cho đến lúc đóng đơn hàng mua.

Các đối tượng tham gia quản lý mua hàng

 • Bộ phận quản lý
 • Bộ phận kế hoạch – mua hàng
 • Bộ phận kế toán
 • Bộ phận kho

Sơ đồ quy trình mua hàng

Các chức năng chính của Modul quản lý mua hàng trên Moka Online

 • Lập và theo dõi quy trình mua hàng theo từng kỳ liên quan đến các bộ phận, dự án…
 • Lập và thực hiện quy trình phê duyệt từ đề nghị nhập mua, đề nghị chào giá gửi nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp
 • Lập đơn hàng, kiểm tra đơn hàng, duyệt đơn hàng mua
 • Kế thừa dữ liệu từ đơn hàng xuống chứng từ nhập mua. Tự động hạch toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, phân bổ các chi phí mua hàng liên quan
 • Kiểm định chất lượng hàng hóa, trả lại nhà cung cấp
 • Theo dõi tình trạng thực hiện đơn hàng.
 • Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Các về phân tích mua hàng theo hai chỉ tiêu, theo nhà cung cấp, theo mặt hàng
Tham khảo thêm giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp: Tại đây  

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *