đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành hóa đơn điện tử

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử;

2. Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử
 • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo TT32/2011/TT-BTC): Tải mẫu
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo TT32/2011/TT-BTC): Tải mẫu
 • Lựa cho mẫu hóa đơn do nhà cungc ấp hóa đơn điện tử cung cấp: ví dụ Sinvoice, Einvoice, Bkav Invoice..
Bước 2: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua HTKK
  • Đăng nhập vào HTKK: Hóa đơn –> Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)
  • Nhập thông tin phát hành
 • Đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng
  • Truy cập vào địa chỉ : http://thuedientu.gdt.gov.vn –> đăng nhập theo tài khoản mã số thuế công ty
  • Chọn tài khoản –> Đăng ký tờ khai –> TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn
  • Sau khi đăng ký xong chọn đăng ký phát hành hóa đơn: Nộp tờ khai XML –> chọn đến file XML thông tin phát hành ở trên
 • Nộp mẫu hóa đơn, quyết định sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn bản mềm (.doc, .docx) qua mạng
  • Vào phần tra cứu chọn Thông báo phát hành hóa đơn –> chọn gửi phụ lục và đính kèm file

3. Lưu ý

 • Sau 2 ngày cần kiểm tra xem hóa đơn đã được chấp nhận phát hành hay chưa trước khi đưa vào sử dụng
 • cách kiểm tra các bạn vào www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn để xem tình hình hóa đơn đã sử dụng được hay chưa. Nếu chưa có kết quả thì cần nộp bản cứng lên cơ quan thuế
 • Sau lần phát hành đầu tiên nếu không có thay đổi về mẫu thì khi làm thông báo phát hành không cần mẫu hóa đơn.

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *