Những nội dung giải trình với Đoàn thanh tra thuế

Những nội dung cần giải trình với Đoàn thanh tra thuế:

 1. Giải trình chênh lệch số dư Tk 133 không khớp với số liệu trên tờ khai GTGT
 2. Giải trình chênh lệch phát sinh Tk 511 không khớp với số liệu doanh thu trên tờ khai GTGT
 3. Giải trình chênh lệch số dư Tk 3331 không khớp với số liệu trên tờ khai GTGT
 4. Giải trình chênh lệch tại quyết toán thuế TNCN và chỉ tiêu 03 trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 5. Giải trình doanh thu không có giá vốn
 6. Giải trình giá vốn cao hơn giá bán
 7. Giải trình tình hình bán số liệu thu hồi
 8. Giải trình dư nợ Tk 331
 9. Giải trình dư có Tk 131
 10. Giải trình hàng tồn kho dư có giá trị lớn
 11. Giải trình tài khoản theo dõi hàng tồn kho không khớp với tổng hợp hàng xuất nhập tồn
 12. Giải trình số dư Tk 242 không khớp với sổ theo dõi công cụ dụng cụ
 13. Giải trình số dư Tk 211 và Tk 214 không khớp với sổ theo dõi TSCĐ
Trên đây là 13 nội dung mà kế toán cần phải giải trình đối với Đoàn thanh tra thuế khi có quyết định thanh tra thuế.  

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *