Thuế TNCN 2020

Thuế TNCN 2020 được ban hành bởi Ủy ban Thường vụ Quốc Hội với nghị quyết 954 sẽ băt đầu có hiệu lực từ 01/07/2020 quy định tăng mức giảm trừ gia cảnh