Danh sách website Kế Toán cần phải biết

Đối với Kế toán ngoài những thông tư, nghị định của Bộ tài chính ban hành cần biết thì dân Kế toán còn cần biết danh sách các địa chỉ Website làm việc với các cơ quan nhà nước sau:
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
01Tra cứu thông tin doanh nghiệpTra cứu: tại đây
02Tra cứu thông tin hộ cá thể, cá nhân kinh doanhTra cứu: tại đây
THÔNG TIN NỘP THUẾ
01Tra cứu thông tin người nộp thuế TNCNTra cứu: tại đây
02Tra cứu mã số thuế TNCNTra cứu: tại đây
03Kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tửTra cứu: tại đây
04Danh sách biểu thuế nhập khẩuTra cứu: tại đây
05Danh sách các doanh nghiệp rủi ro cao về thuếTra cứu: tại đây
THÔNG TIN VỀ HÓA ĐƠN
01Tra cứu thông tin hóa đơnTra cứu: tại đây
02Tra cứu thông tin phát hành hóa đơnTra cứu: tại đây
03Tra cứu đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tửTra cứu: tại đây
04Tra cứu hóa đơn hết hạn sử dụngTra cứu: tại đây
05Tra cứu doanh nghiệp rủi ro, vi phạm về hóa đơnTra cứu: tại đây
06Quyết định cưỡng chế hóa đơnTra cứu: tại đây
THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM
01Tra cứu thông tin cơ quan bảo hiểm xã hộiTra cứu: tại đây
02Tra cứu mã số bảo hiểm xã hộiTra cứu: tại đây
03Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hộiTra cứu: tại đây
04Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tếTra cứu: tại đây
05Tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm xã hộiTra cứu: tại đây
06Tra cứu điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hộiTra cứu: tại đây
 

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *