Gia hạn nộp báo cáo thuế 2019

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Tổng cục thuế đã có công văn Số 897 / TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế 2019 như sau:

1. Quy định về trường hợp được gia hạn nộp thuế

Những đơn vị cần gia hạn nộp thuế cần phải nằm trong diện đáp tại khoản 1 điều 31 TT156/2013/TT-BTC.

2. Hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế

Theo điểm a, khoản 3, điều 31 TT156/2013/TT-BTC, người nộp thuế cần hoàn tất các hồ sơ gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp:
  • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;
  • Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;
  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị.
Chi tiết công văn số 897/TCT-QLN: Tại đây    

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *