Lỗi chữ ký bị phạt trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán

Lỗi chữ ký bị phạt trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán Theo quy định tại nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán với 11 lỗi như sau:
SttLỗi vi phạmMức phạt
01Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyềnCảnh cáo
02Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy1 – 2 triệu đồng
03Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)1 – 2 triệu đồng
04Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định1 – 2 triệu đồng
05Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn3 – 5 triệu đồng
06Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.3 – 5 triệu đồng
07Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký5 – 10 triệu đồng
08Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ5 – 10 triệu đồng
09Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán5 – 10 triệu đồng
10Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định5 – 10 triệu đồng
11Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.20 – 30 triệu đồng
Nguồn: Thư viện pháp luật

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *