Lùi thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022 Theo khoản 2 điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử quy định thời gian bắt buộc sử dụng chậm nhất là ngày 01/11/2020 Tuy nhiên Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế vào ngày 13/06/2019 tại khoản 2 Điều 151 quy định: – Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; – Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế trước ngày 01/7/2022. Như vậy đến thời điểm 01/07/2022 sẽ chính thức loại bỏ hóa đơn giấy và chuyển hoàn toàn sang hóa đơn điện tử. Download Luật thuế 2019    

MOKA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *